Puisi Sunda (Toni Lesmana)

Toni Lesmana (Sastrawan Jawa Barat)

Toni Lesmana (Sastrawan Jawa Barat)

CIKUBANG

Mun kuring lumampah ka kulon atawa ka wetan

Hatemah bet teu haying ingkah

Hese pisan ti lembur singkur

Mun kuring lawas nya

Ka kaler atawa ka kidul bet hese

Dipangpalerkeun ringkang cikubang

Tuluy ngajuringkang

Tapi lamun kuring mulang

Kana lahunan lembur naon anu baris di asongkeun

Sabab kuring surti, lain sakadar cinta

Tapi diri nu suci babakti

 

 

PANANJUNG

Saha nu ngusik-ngusik angin,

nu ngalilirkeun lambak sagara anu parat

ngoyag-ngoyag parahu di basisir

ngayun ngambing impian saban pamayang

saha nu imut di laut

di jugjug saban walungan

sedeng nu nyampak ukur gumuruh

nu laju babaluh lir bangbaluh

nu laju ngajelegurkeun kahariwang

saha nu ngusikeun angina di basisir

ngusik-ngusik simpe jero hate

ah, salira

salira nu teu kungsi reureuh

teu kungsi reup

Latest posts by sabalad (see all)

Share

Puisi Sunda (Toni Lesmana)

Discussion

Leave a Reply